Tapisan kemasukan kerja Kerajaan:Apa yang calon Perlu tahu?

Tapisan Kemasukan Kerja Kerajaan adalah proses yang dijalankan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Malaysia untuk memastikan calon yang memohon jawatan di sektor awam memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu.

Ini adalah langkah penting untuk memastikan integriti, kecekapan, dan profesionalisme dalam perkhidmatan awam.

Ramai yang kata susah untuk dapat dan ada persepsi bahawa memohon kerja kerajaan adalah sukar. Walaubagaimanapun, banyak individu yang berjaya mendapat jawatan kerajaan setiap tahun.

Pengenalan Tapisan Kemasukan Kerja Kerajaan:

 1. Tujuan:
  • Untuk memastikan calon memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan bagi jawatan yang dipohon.
  • Untuk menilai kesesuaian calon berdasarkan kemahiran, pengetahuan, dan personaliti.
 2. Komponen Tapisan:
  • Peperiksaan Online & Ujian Psikometrik: Ujian untuk menilai keupayaan verbal, numerik, dan analitik calon.
  • Tapisan Dokumen: Pemeriksaan dokumen untuk memastikan calon mempunyai kelayakan yang dinyatakan dan semua maklumat yang diberikan adalah benar.
  • Pemeriksaan Kesihatan: Untuk sesetengah jawatan, calon mungkin perlu menjalani pemeriksaan kesihatan.
  • Temuduga: Proses di mana panel temuduga akan menilai kesesuaian calon berdasarkan pengalaman, kemahiran, dan keperibadian.

Apa Yang Perlu Anda Tahu:

 1. Persediaan:
  • Pastikan anda memahami syarat kelayakan bagi jawatan yang anda minati.
  • Siapkan diri untuk UPC dengan mengkaji dan berlatih soalan-soalan yang mungkin diberikan.
 2. Dokumen Penting:
  • Pastikan anda mempunyai semua dokumen yang diperlukan seperti sijil pendidikan, pengenalan diri, dan lain-lain.
  • Pastikan dokumen adalah asli dan dalam keadaan baik.
 3. Kesihatan Fizikal dan Mental:
  • Pastikan anda dalam keadaan sihat, terutamanya jika jawatan yang dipohon memerlukan pemeriksaan kesihatan.
  • Kesihatan mental juga penting; jadi pastikan anda bersedia dari segi mental untuk proses tapisan dan temuduga.
 4. Komunikasi:
  • Pantau emel atau portal SPA untuk sebarang makluman tentang jadual ujian atau temuduga.
  • Jika ada sebarang pertanyaan, jangan ragu untuk berhubung dengan SPA.
 5. Keprihatinan Diri:
  • Dalam temuduga, selain kelayakan dan kemahiran, panel juga menilai personaliti dan sikap calon. Oleh itu, berpakaian dengan kemas, bersikap sopan, dan tunjukkan kesungguhan anda.

Menghadapi proses tapisan kemasukan kerja kerajaan memang memerlukan persediaan yang rapi. Namun, dengan persediaan yang betul dan pemahaman yang jelas mengenai proses tersebut, calon mempunyai peluang yang baik untuk berjaya.

Proses Tapisan Kemasukan Kerja Kerajaan Melalui SPA9

Proses Tapisan 1Pendaftaran SPA9 Online

Untuk makluman jika anda ingin berkhidmat di sektor awan kerajaan anda perlu membuat permohonan melalui SPA9.Berikut adalah langkah-langkah permohonan:

 1. Daftar SPA9 Online:
  • Pertama sekali, anda perlu membuat pendaftaran di portal rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) di https://www.spa.gov.my/.
  • Klik pada pautan “Permohonan & Semakan” dan pilih “Permohonan Baru”.
  • Anda akan diarahkan ke halaman pendaftaran di mana anda perlu mengisi maklumat peribadi dan mencipta kata laluan untuk akaun SPA anda.
 2. Pengesahan Emel:
  • Selepas pendaftaran, anda perlu mengesahkan alamat emel yang didaftarkan dengan mengikuti pautan pengesahan yang dihantar ke emel anda.
 3. Login ke Akaun SPA9:
  • Setelah pendaftaran dan pengesahan emel berjaya, log masuk ke dalam akaun SPA9 anda menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang anda cipta semasa pendaftaran.
 4. Mengisi dan Mengemaskini Maklumat:
  • Lengkapkan profil anda dengan maklumat seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan sebagainya.
  • Pastikan semua maklumat yang diberikan adalah tepat dan lengkap.
 5. Memohon Jawatan:
  • Semak peluang pekerjaan yang tersedia di portal SPA dan pilih jawatan yang anda berminat untuk memohon.
  • Ikut arahan di portal untuk menyerahkan permohonan bagi jawatan yang diingini.
 6. Semakan Status Permohonan:
  • Anda boleh semak status permohonan anda melalui portal SPA dari masa ke semasa.
 7. Menghadiri Ujian dan Temuduga:
  • Jika diperlukan, anda mungkin akan dijemput untuk menghadiri Ujian Online & Psikometrik atau sesi temuduga.Akan di maklumkan oleh pihak SPA

Untuk maklumat lebih jelas mengenai pendaftaran,boleh rujuk DISINI

Proses Tapisan 2Semakan kelayakan calon

Dalam konteks Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Malaysia, Perkara ini merujuk kepada proses pemeriksaan dan penilaian untuk memastikan bahawa calon yang memohon jawatan kerajaan memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan untuk jawatan tersebut.

Proses Semakan Kelayakan Calondalam SPA9 biasanya melibatkan:

 1. Kelayakan Akademik:
  • Pemeriksaan sijil-sijil pendidikan seperti Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), ijazah, diploma, dan sebagainya untuk memastikan calon memenuhi kriteria pendidikan minimum yang ditetapkan untuk jawatan tersebut.
 2. Kelayakan Umur:
  • Ada jawatan yang mempunyai had umur tertentu. SPA akan menyemak tarikh lahir calon untuk memastikan mereka berada dalam lingkungan umur yang sesuai.
 3. Kelayakan Lain-lain:
  • Ini mungkin termasuk keahlian dalam bidang tertentu, sijil-sijil profesional, kemahiran bahasa, dan lain-lain bergantung pada keperluan jawatan yang dipohon.
 4. Maklumat Tambahan:
  • Ini mungkin merujuk kepada sebarang maklumat tambahan yang boleh mempengaruhi kelayakan seseorang, seperti rekod jenayah atau sebarang tindakan tatatertib yang lalu.

Pastikan anda Pastikan kelayakan jawatan yang dipohon adalah SESUAI dengan kelayakan calon. Bila dah selesai hantar permohonan, calon akan ditapis berdasarkan kelayakan dan beberapa faktor lain

Calon yang berkelayakan akan mendapat status MELEPASI SYARAT DITETAPKAN manakala calon yang tidak memenuhi syarat kelayakan akan mendapat status TIDAK MELEPASI SYARAT DITETAPKAN

Boleh juga baca: Status Permohonan SPA9:Jenis dan Status semasa pemohon

Proses Tapisan 3-Peperiksaan Online

Jika anda melepasi syarat yang ditetapkan,anda akan di panggil untuk

peperiksaan yang dijalankan secara online. Makluman adalah melalui email yang didaftarkan. Seksyen soalan adalah tidak sama bagi setiap jawatan, namun calon perlu tahu seksyen soalan yang ada adalah:

 • Seksyen A: Pengetahuan Am
 • Seksyen B: Daya Menyelesaikan Masalah
 • Seksyen C: Kefahaman Bahasa Inggeris

Calon WAJIB lulus semua peperiksaan untuk ke tapisan seterusnya.

Proses Tapisan 4-Ujian Psikometrik

Ujian Psikometrik SPA merujuk kepada satu set ujian yang direka untuk mengukur kebolehan, personaliti, minat, dan aspek-aspek psikologi lain bagi calon yang memohon jawatan dalam sektor awam Malaysia. Ujian ini dijalankan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) sebagai sebahagian dari proses penapisan dan penilaian calon.

Apakah yang Dimaksudkan dengan Ujian Psikometrik SPA?

 1. Ujian Kebolehan (Aptitude Test):
  • Mengukur keupayaan asas seperti pemikiran analitik, keupayaan verbal, dan numerik. Contohnya, ujian matematik dasar, pemahaman bacaan, atau logik.
 2. Ujian Personaliti:
  • Bertujuan untuk mengenal pasti ciri-ciri personaliti calon yang mungkin mempengaruhi prestasi kerja atau kesesuaian dengan jawatan tertentu.
 3. Ujian Minat Kerjaya:
  • Mengenal pasti minat kerjaya calon dan bagaimana minat tersebut selari dengan jawatan yang dipohon.
 4. Ujian Kemahiran Khusus:
  • Untuk sesetengah jawatan, calon mungkin diuji berdasarkan kemahiran khusus atau pengetahuan teknikal yang berkaitan dengan bidang tersebut.

Ada beberapa jawatan khusus termasuk PTD, Kastam dan beberapa jawatan lain tidak perlu menerusi ujian psikometrik kerajaan ujian PAC digunapakai.

Proses Tapisan 5-Temuduga pekerjaan

Temuduga kerja kerajaan merujuk kepada proses penilaian lisan yang dijalankan oleh panel temuduga bagi menilai kesesuaian seorang calon untuk jawatan yang dipohon dalam sektor awam atau kerajaan.

Setelah berjaya semua tapisan yang dinyatakan,anda akan dipanggil untuk temuduga .Tak semua calon yang dapat temuduga ini,jika anda dapat pastikan anda buat yang terbaik

Proses Tapisan 6-Perlantikan Kontrak,Lantikan Sementara dan Lantikan tetap

Setelah selesai, calon yang berjaya dan lulus temuduga akan diumumkan dan diberikan surat tawaran pelantikan sementara untuk skim perkhidmatan yang dipohon.

Terdapat beberapa jenis perlantikan yang mungkin diberikan kepada individu yang memohon jawatan, iaitu perlantikan kontrak, perlantikan sementara, dan perlantikan tetap.

 1. Perlantikan Kontrak:
  • Definisi: Perlantikan berdasarkan kontrak tertentu untuk tempoh masa yang ditetapkan.
 2. Perlantikan Sementara:
  • Definisi: Perlantikan yang diberikan sementara menunggu keputusan atau pengesahan perlantikan tetap.
 3. Perlantikan Tetap:
  • Definisi: Perlantikan yang memberikan status kekal kepada pekerja dalam sektor awam.

Jika anda berada di tapisan ke 6,anda sudah berada di sebelah kaki di dalam sektor awam.

Menghadapi proses tapisan kemasukan kerja kerajaan memang memerlukan persediaan yang rapi. Namun, dengan persediaan yang betul dan pemahaman yang jelas mengenai proses tersebut, calon mempunyai peluang yang baik untuk berjaya.

Maklumat lanjut

Sebarang pertanyaan dan maklumat,boleh hubungi melalui:

Hotline SPA : 03 – 8091 9000

Leave a Comment

Jom Share Pada mereka yang belum Baca!

Post Image
TUTUP
Share via